@n__f_899 – No.17 – @_g___no_ No.11 – @yakeluasa No.14

Sho Konishi Design Lab – Class of – @n__f_899 – No.17 – @_g___no_ No.11 – @yakeluasa No.14

お問い合わせ先 shokonishi.designlab@gmail.com

Instagram @sho_konishi @sho_konishi_designlab @n__f_899 @_g___no_ @yakeluasa