@_g___no_ – No.3 – @kouyasasaki – No.5

Sho Konishi Design Lab – Class of – @_g___no_ – No.3 – @kouyasasaki – No.5 – Sho Konishi #shokonishi​

お問い合わせ先 shokonishi.designlab@gmail.com

https://sho-konishi-design-lab.com/​

Instagram
@sho_konishi
@sho_konishi_designlab
@_g___no_
@kouyasasaki