@n__f_899 – No.14 – @kouyasasaki No.15 – @yakeluasa No.12

Sho Konishi Design Lab – Class of – @n__f_899 – No.14 – @kouyasasaki No.15 – @yakeluasa No.12

お問い合わせ先 shokonishi.designlab@gmail.com

HOME

Instagram @sho_konishi @sho_konishi_designlab @n__f_899 @kouyasasaki @yakeluasa