@n__f_899 – No.15 – @_g___no_ No.9

Sho Konishi Design Lab – Class of – @n__f_899 – No.15 – @_g___no_ No.9

お問い合わせ先 shokonishi.designlab@gmail.com

https://sho-konishi-design-lab.com/​

Instagram @sho_konishi @sho_konishi_designlab @n__f_899 @_g___no_