@n__f_899 – No.18 – @_g___no_ No.18 – @yakeluasa No.15

Sho Konishi Design Lab – Class of – @n__f_899 – No.18 – @_g___no_ No.18 – @yakeluasa No.15

お問い合わせ先 shokonishi.designlab@gmail.com

Instagram @sho_konishi @sho_konishi_designlab @n__f_899 @_g___no_ @yakeluasa